Angående ny datummärkning

Vi på Östras försöker hela tiden förbättra verksamheten och bli mer professionella. Som ett led i detta har vi genomlyst samtliga processer vi har. Då vi har tydliga och viktiga regler att rätta oss efter vad gäller bakdag vill vi på alla sätt ta bort risken för att vi på något sätt skall vilseleda konsumenten. Då vi under perioder av högt tryck sett att vi inte alltid klarat av att leva upp till de kraven till 100% har vi istället valt att märka brödet med bäst före dag. Detta enbart för att inte bryta mot några regler samt att inte vilseleda våra kunder och konsumenter.

Info angående QR kod

Vår leverantör Levonline, har av misstag sålt vår domän ostrasbrod.com och arbetar nu med att få tillbaka den. Om vår QR kod scannas på brödet …