Bäste Kund,

Din integritet är viktig för oss och vi på Östra Bageriföreningen ansvarar för de uppgifter som du lämnar vilket kan vara via vår hemsida, telefon, e-post samt vid besök.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att vi skall kunna fullfölja åtaganden gentemot dig som kund eller leverantör.

Som personuppgiftsansvarig har Östra Bageriföreningen ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att Dataskyddsförordningen (GDPR) följs.

Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare några personuppgifter till 3:e part.

Du har rätt att begära rättning eller att få dina uppgifter raderade under dessa förutsättningar:

  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  • Om uppgifterna sparats med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter vänligen kontakta oss via e-post: info@ostras.se

Mvh
Östra Bageriföreingen