Förstärk julkänslan med Östras och Jul på Liseberg.

Ja du vet när adventsljusstakarna åkt fram och första vörten är inköpt för året. Man har kanske griljerat en liten försmaksskinka…. Dags att ladda julkänsla. Nu har du chans att förstärka julkänslan ytterliggare.

Tävla med oss, 1:a pris är  hotellövernattning, åkband och entré för 4 personer med Jul på Liseberg.

Vad/hur gör du för att förstärka julkänslan? Vi önskar en bild på valfritt Östras bröd i förstärkt julkänsla. Ladda upp bild på Instagram under #förstärkjulkänslan, eller ladda upp din bild här.

Tävlingen pågår till 2/12- 2018

Lycka till!

Vinststege:

1:a pris: Hotellövernattning, åkband och entré för 4 pers

2-4:e pris: Entré och åkpass 4 pers.

5-7:e pris: Entre för 2 pers.

Lycka till!

För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 18 år vid tävlingens start samt acceptera tävlingsvillkoren.

 

Ansvar och hantering av tävlingsbidrag

Ansvarig för tävlingen är: Östras Bageriförening i Halmstad

Vinsterna är personliga och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinsterna kan inte lösas in mot kontanter, bytas mot något annat eller överlåtas till någon annan. Det är enbart möjligt att vinna en gång per hushåll.

Vinnarna utses utifrån bästa bild med högst julkänsla  av en jury bestående av representanter från Östras. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

Du ansvarar för att det inskickade bilderna (bidraget) inte är kränkande, sexistiskt eller på annat sätt anstötligt. Du ansvarar också för att det inlämnade bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och inte heller innefattar immateriella eller andra rättigheter tillhörande någon annan. Östras förbehåller sig rätten att ta bort bidrag som strider mot dessa regler, dessa bidrag deltar inte i tävlingen.

Tävlingen är inte öppen för anställda hos Östras eller deras anhöriga.

Vinnaren kommer att kontaktas via telefon eller e-post. Om inte vinnaren gått att nå inom 7 dagar äger Östras rätt att utse en ny vinnare i tävlingen.

Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren.

Personuppgifter

Genom att godkänna tävlingsvillkoren samtycker du till att dina personuppgifter används för att administrera tävlingen.  När tävlingen är avslutad och Östras inte längre behöver personuppgifterna för att administrera tävlingen kommer Östras att radera allt material som innehåller personuppgifter.

För frågor som gäller kampanjen, hanteringen av personuppgifter eller ändring av felaktiga uppgifter är du välkommen att maila oss på kampanj@ostras.se. Du äger rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter och begränsning av desamma.